INTEGRITETSPOLICY

Användning av denna hemsida
Genom att använda dig av denna hemsida godkänner du våra sekretessvillkor nedan. Sir Jackpot ser över dessa villkor löpande och äger rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar. Detta är version 1.0.
 
Meddelande om ändringar
När det görs förändringar eller uppdateringar börjar dessa gälla omedelbart från det att dessa publicerats på hemsidan. Genom att fortsättningsvis använda vår hemsida godkänner du våra förändringar och uppdateringar. Vi rekommenderar alltid våra spelare att läsa våra sekretessvillkor kontinuerligt.
 
Insamling av personlig information
Du är fri att använda denna hemsida utan att någon gång identifiera dig med din personliga information. Hur som helst, om du väljer att bli medlem, skapa ett konto, göra en insättning eller uttag, placera spel kräver vi att du skickar in viss personlig information till oss.
Detta krävs för att vi ska kunna identifiera dig som spelare för din egen säkerhet, utan denna kontroll skulle kanske någon annan kunna utge sig för att vara dig och därför är denna kontroll ytterst nödvändig. Utan denna kan vi inte erbjuda dig som spelare våra tjänster.
Vi kan om det skulle behövas samla in information om dig via tredje part som exempelvis en finansiell institution och kreditutgivare för att kunna underhålla ditt konto och bedriva kredit eller andra finansiella kontroller där du samtycker till vår insamling och användning av din personliga information för dessa ändamål.
 
Marknadsföring
Vid registreringsfasen anger du själv om du vill ta del av erbjudanden eller annan marknadsföring.
 
Datasäkerhet
Vi tar till alla möjliga åtgärder för att garantera att din personliga information samlas på ett korrekt vis och förvaras säkert. Våra anställda och samarbetspartners har krav på sig att hålla sekretesskravet gällande personlig information. Så fort vi inte har någon användning för informationen förstörs den.
 
Vi tar inte ansvar för material eller filer som du skickar till oss över internet. Alla filer som skickas över internet skickas på dig egen risk. Hur som helst, så fort vi tar del av dina filer kommer vi att göra allt för att skydda informationen från missbruk, förlust eller otillåten tillgång.
 
Vi gör inget av följande: ger, säljer, hyr, delar eller utbyter personlig information till tredje part i marknadsföringssyfte. Enda giltiga skäl för oss att delge din information till tredje part är följande scenario:
 
- I nödvändig utsträckning för att kunna ge dig en efterfrågad service.
 
- Om vi delgivit dig informaiton om vilken tredje part som ska ta emot din information, vid tidpunkten för utlämnandet.
 
- Om lagen kräver att vi delger din information oavsett våra sekretessvillkor.
 
- Om det krävs av oss att samarbeta vid en juridisk process eller annan myndighet.
 
- Om det anses nödvändigt att försvara denna hemsida eller dess rättigheter eller innehåll, 
gäller även andra hemsidor i anknytning till denna.
 
- Om det krävs i samband med en utredning av oegentligheter eller försummelse.
 
Samtycke till utlämnande
Genom att delge din personliga information samtycker du samtidigt till våra regler nämnda ovan. Vi kommer att ta till alla metoder för att säkerställa att den information som utlämnas till tredje part hanteras på ett säkert och professionellt sätt i enlighet med integritetslagen.
 
Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på support-se@sirjackpot.com.
 
Du spelar just nu för låtsaspengar! Klicka här för att spela
Du spelar nu ett spel som står utanför den maltesiska regleringen.

Du har nu spelat i en timma. Här nedan har vi summerat din spelomgång.

Vinster
Förluster:
Totalt:

Du har nu nått din tidsgräns.

Logga in

Du har nu spelat i en timma. Här nedan har vi summerat din spelomgång.

Produkt Vinster Omsättning Totalt